Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Светло отпечатване

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете за преминаване през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка:  Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.

 2. Увеличаване на тъмнината на тонера.

  От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Отпечатване > Качество > Тъмнина на тонера

 3. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Отидете в Настройки > Хартия > Конфигуриране на тава > Размер/вид на хартията.
 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. В зависимост от операционната система определете разделителната способност за печат от диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат) или Print (Отпечатване).

 2. Задайте разделителната способност на 600 dpi.

 3. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. Отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера.

 3. Вкарайте модула за изображения.

 4. Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера.

 5. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Проверете състоянието на касетата с тонер.

  От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Device (Устройство) > Device Statistics (Статистики за устройството)

 2. От раздела Информация за консуматив на отпечатаните страници проверете състоянието на касетата с тонер.

Изтича ли експлоатационният срок на касетата с тонер?

Отидете на стъпка 7.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Стъпка 7

 1. Сменете касетата с тонер.

 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top