Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Lägga till grupper

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens huvudmeny. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Address Book (Adressboken).

 3. Från avsnittet Kontaktgrupper kan du lägga till ett gruppnamn.

  Obs!  Du kan lägga till en eller flera kontakter i gruppen.

 4. Verkställ ändringarna.

Var denna artikel användbar?
Top