Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Konfigurera Kortkopia

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Program > Kortkopia > Konfigurera.

  Anmärkningar:

  • Kontrollera att visningsikonen är aktiverad.
  • Kontrollera att e-post- och nätverksdelningsinställningarna är konfigurerade.
  • När du skannar ett kort ska du se till att skanningsupplösningen inte överstiger 200 dpi för färg och 400 dpi för svartvitt.
  • När du skannar flera kort ska du se till att skanningsupplösningen inte överstiger 150 dpi för färg och 300 dpi för svartvitt.
 3. Verkställ ändringarna.

Obs!  Du behöver en skrivarhårddisk om du vill skanna flera kort.

Var denna artikel användbar?
Top