Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Skannern svarar inte

ÅtgärdJaNej

Steg % s

  1. Kontrollera om nätsladden är ordentligt ansluten till skrivaren och eluttaget.

    VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

  2. Kopiera eller skanna dokumentet.

Svarar skannern?

Problemet är löst.

Gå till steg 2.

Steg % s

  1. Kontrollera att skrivaren är på.

  2. Åtgärda eventuella felmeddelanden som visas på skärmen.

  3. Kopiera eller skanna dokumentet.

Svarar skannern?

Problemet är löst.

Gå till steg 3.

Steg % s

  1. Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och slå sedan på skrivaren igen.

  2. Kopiera eller skanna dokumentet.

Svarar skannern?

Problemet är löst.

Kontakta kundsupport.

Var denna artikel användbar?
Top