Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Fylla på 550-arksmagasinet

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Fyll på varje magasin separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra magasin vara stängda tills de behövs.

 1. Ta ut magasinet.

  Obs!  För att undvika pappersstopp ska du inte ta bort magasinet när utskrift pågår.

 2. Justera pappersstöden efter storleken på det papper du fyller på.

  Obs!  Använd indikatorerna på magasinets botten när du positionerar stöden.

 3. Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunten.

 4. Fyll på pappersbunten med utskriftssidan nedåt, och kontrollera att stöden sitter tätt mot papperet.

  • Skjut inte in papper i magasinet.
  • Du kan undvika pappersstopp genom att se till att buntens höjd är under märket som anger maxgränsen för papperspåfyllning.
  • Hur brevpapper fylls på beror på om en häftningsenhet (tillval) är installerad.
  • Utan häftningsenhet (tillval)Med häftningsenhet (tillval)

   Enkelsidig utskrift

   Enkelsidig utskrift

   Dubbelsidig utskrift

   Dubbelsidig utskrift

  • När du fyller på hålslaget papper ska du se till att hålen på papperets långsida är inriktade mot magasinets högra sida.
  • Enkelsidig utskriftDubbelsidig utskrift
  • Fyll på kuvert med fliken uppåt mot den vänstra sidan av magasinet.
  • Varning – risk för skador:  Använd inte frankerade kuvert eller kuvert med förslutningsdetaljer av metall, fönster, bestrukna ytor eller självhäftande klaff.

 5. Sätt tillbaka magasinet.

 6. På kontrollpanelen ställer du in pappersstorlek och -typ så att de överensstämmer med papperet som fyllts på.

Var denna artikel användbar?
Top