Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Installera häft- och hålslagningsenheten

  VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Stäng av skrivaren.

 2. Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

 3. Packa upp häft- och hålslagningsenheten.

 4. Ta bort skrivarens dokumentlock.

 5. Installera efterbehandlaren på skrivaren och tryck ned den för att kontrollera att den är ordentligt ansluten till skrivaren.

 6. Anslut nätsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

 7. Slå på skrivaren.

  Lägg till häftenheten i skrivardrivrutinen så att den blir tillgänglig för utskriftsjobb. Mer information finns i Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen.

Var denna artikel användbar?
Top