Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Använda QR Code Generator

  Anmärkningar:

  • Endast vissa skrivarmodeller har stöd för den här funktionen. Mer information finns i Program som stöds.
  • Du kan behöva administrationsbehörighet för att komma åt programmet.
 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Program > QR Code Generator > Konfigurera.

 3. Gör något av följande:

  • Välj standardvärde för QR-kod.
  • Ange ett värde för QR-kod.
 4. Verkställ ändringarna.

Var denna artikel användbar?
Top