Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Инсталиране на факс драйвера

  1. Отидете на www.lexmark.com/downloads, потърсете модела на Вашия принтер, след което изтеглете подходящия инсталационен пакет.

  2. От Вашия компютър кликнете върху Printer Properties (Свойства на принтера), след което навигирайте до раздела Configuration (Конфигуриране).

  3. Изберете Fax (Факс), след което кликнете върху Apply (Приложи).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top