Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Ansluta en mobil enhet till skrivaren

Innan du ansluter din mobila enhet kontrollerar du att Wi-Fi Direct är konfigurerat. Mer information finns i Konfigurera Wi-Fi Direct.

  Ansluta genom Wi-Fi Direct

  Obs!  De här instruktionerna gäller endast för mobila Android-enheter.

 1. Från den mobila enheten går du till inställningsmenyn.

 2. Aktivera Wi-Fi och tryck sedan på Wi-Fi Direct.

 3. Välj skrivarens Wi-Fi Direct-namn.

 4. Bekräfta anslutningen på skrivarens kontrollpanel.

  Ansluta genom Wi-Fi

 1. Från den mobila enheten går du till inställningsmenyn.

 2. Tryck på Wi-Fi och välj sedan skrivarens Wi-Fi Direct-namn.

  Obs!  Strängen DIRECT-xy (där x och y är två slumpmässiga tecken) läggs till före Wi-Fi Direct-namnet.

 3. Ange Wi-Fi Direct-lösenordet.

Var denna artikel användbar?
Top