Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Namestitev pomnilniške kartice

Opomba:  Navodila veljajo samo za pomnilniške kartice DDR3 DIMM.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 4. Vzemite pomnilniško kartico iz embalaže.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž roba kartice.

 5. Vstavite pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

 6. Zaprite pokrov za dostop.

 7. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 8. Vklopite tiskalnik.

Je bil ta članek koristen?
Top