Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Konfigurera faxfunktionen för etherFAX

Anmärkningar:

 • Du måste uppdatera den fasta programvaran för skrivaren till den senaste versionen. Mer information finns i Uppdatera fast programvara.
 • Du måste installeras ett lämpligt licenspaket på skrivaren. Om du vill ha mer information kontaktar du etherFAX.
 • Kontrollera att du har registrerat skrivaren på etherFAX-portalen. Om du vill ha mer information går du till https://www.etherfax.net/lexmark.
 • Du måste ange skrivarserienumret vid registreringen. Information om hur du hittar serienumret finns i Hitta skrivarserienumret.
 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Leta efter skrivarens IP-adress på startskärmen. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > Fax > Faxinställning > Allmänna faxinställningar.

  Obs!  Faxinställning visas endas när du har angett Faxläge till Fax.

 3. Ange ett unikt namn i fältet Faxnamn.

 4. Ange det faxnummer du har fått från etherFAX i fältet Faxnummer.

 5. Välj etherFAX på menyn Faxtransport.

 6. Verkställ ändringarna.

Var denna artikel användbar?
Top