Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Не могат да се изпращат или получават факсове чрез използване на etherFAX

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

Уверете се, че принтерът е свързан с мрежа и че мрежата е свързана с интернет.

Можете ли да изпращате или получавате факсове чрез използване на etherFAX?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Fax Setup (Конфигуриране на факс) > General Fax Settings (Общи настройки на факс).

  2. Уверете се, че имате правилия номер на факс.

  3. Уверете се, че опцията Fax Transport (Транспортиране на факс) е зададена на etherFAX.

Можете ли да изпращате или получавате факсове чрез използване на etherFAX?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Разделете големите документи на по-малки размери на файловете.

Можете ли да изпращате или получавате факсове чрез използване на etherFAX?

Проблемът е решен.

Отидете на https://www.etherfax.net/lexmark.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top