Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Lexmark C2535

Konfigurisanje SMTP servera

Napomena:  Na nekim modelima štampača ovu postavku možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

  Sa kontrolne table

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu > Podešavanje e-pošte

 2. Konfigurišite postavke.

  Sa Embedded Web Server-a

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu.

 3. U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurišite postavke.

 4. Kliknite na Sačuvaj.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top