Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Výběr umístění tiskárny

 • Ponechejte dostatek prostoru pro otevírání zásobníků, krytů a dvířek a pro instalaci hardwarových doplňků.
 • Nastavte tiskárnu blízko elektrické zásuvky.
 • VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neumísťujte produkt blízko vody nebo vlhkých míst.

 • Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62 nebo normě 156 technického výboru CEN.
 • Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
 • Udržujte tiskárnu:
  • Čistou, suchou a nezprášenou.
  • Stranou od volně položených svorek a kancelářských spon.
  • Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohřívačů a ventilátorů
  • Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí.
 • Dodržujte teplotní rozsah.
 • Provozní teplota

  10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)
 • Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskány volný prostor o rozměrech:
 • 1

  Nahoře

  254 mm (10 palců)

  2

  Zadní strana

  102 mm (4 palce)

  3

  Pravá strana

  76 mm (3 palce)

  4

  Vepředu

  508 mm (20 palců)
  Minimální prostor potřebný před tiskárnou je 75 mm (3 palce).

  5

  Levá strana

  76 mm (3 palce)
Byl tento článek užitečný?
Top