Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Instalace pevného disku tiskárny

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

 3. Plochým šroubovákem odstraňte přístupový kryt desky řadiče.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé součásti na řídicí desce nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

 4. Pomocí plochého šroubováku sejměte kryt portu pevného disku z přístupového krytu desky řadiče.

 5. Rozbalte a poté sestavte pevný disk.

 6. Připevněte pevný disk k přístupovému krytu desky řadiče.

 7. Připojte kabel rozhraní pevného disku k desce řadiče a poté připevněte přístupový kryt.

 8. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 9. Zapněte tiskárnu.

Byl tento článek užitečný?
Top