Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Propojování zásobníků nefunguje

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Zkontrolujte, zda zásobníky obsahují papír stejného formátu a typu.

 2. Ujistěte se, že jsou správně nastavena vodítka papíru.

 3. Vytiskněte dokument.

Připojily se zásobníky správně?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

 1. Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru

  U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

 2. Nastavte formát a typ papíru podle papíru vloženého do připojených zásobníků.

 3. Vytiskněte dokument.

Připojily se zásobníky správně?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

 1. Zkontrolujte, zda je Spojování zásobníků nastaveno na možnost Automaticky. Další informace najdete v části Propojování zásobníků.

 2. Vytiskněte dokument.

Připojily se zásobníky správně?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznická podpora.

Byl tento článek užitečný?
Top