Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Lexmark C2535

Ušteda potrošnog materijala

  • Štampajte sa obe strane papira.
  • Napomena:  Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

  • Štampajte više stranica na jednom listu papira.
  • Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
  • Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top