Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Lexmark C2535

Jedna boja ili crne slike

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

  1. Uklonite, a zatim ponovo instalirajte komplet za izradu slika.

    Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

    Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

  2. Odštampajte dokument.

Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top