Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Konfigurace univerzálního formátu papíru

  1. Na ovládacím panelu přejděte na:

    Nastavení > Papír > Konfigurace médií > Univerzální nastavení

    U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

  2. Nakonfigurujte síťové nastavení.

Byl tento článek užitečný?
Top