Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Проверка на свързването на принтера

  1. Печат на страница за настройки на мрежа.

    От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Network (Мрежа) > Network Setup Page (Страница за настройка на мрежа)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  2. Проверете първия раздел на страницата и потвърдете, че състоянието е свързано.

    Ако състоянието не е свързано, отворът за LAN може да не е активен или мрежовият кабел може да е разкачен или дефектен. Свържете се с вашия администратор за помощ.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top