Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Lexmark C2535

Zamena kompleta za izradu slika

 1. Otvorite vrata B.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

 2. Otvorite vrata A.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 3. Uklonite poklopac desne strane.

 4. Uklonite bocu za otpadni toner.

 5. Uklonite kertridže sa tonerom.

 6. Uklonite iskorišćeni komplet za izradu slika.

 7. Otpakujte novi komplet za izradu slika.

  Crni komplet za izradu slikaCrni komplet za izradu slika i komplet za izradu slika u boji

  Napomene:

  • Crni komplet za izradu slika sadrži komplet za izradu slika i crnu jedinicu razvijača.
  • U boji i crni komplet za izradu slika sadrži komplet za izradu slika i jedinice razvijača crne, cijan, magenta i žute boje.
  • Kad menjate crni komplet za izradu slika, sačuvajte jedinice razvijača cijan, magenta i žute boje iz iskorišćenog kompleta za izradu slika.
 8. Uklonite materijal za pakovanje.

  Napomena:  Ako menjate crni komplet za izradu slika, umetnite jedinice razvijača cijan, magenta i žute boje u novi komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 9. Umetnite komplet za izradu slika tako da potpuno legne na mesto.

 10. Umetnite kertridže sa tonerom.

 11. Umetnite bocu otpadnog tonera.

 12. Postavite poklopac desne strane.

 13. Zatvorite vrata B.

 14. Zatvorite vrata A.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top