Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Používanie Tvorby kódov QR

  Poznámky:

  • Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Podporované aplikácie.
  • Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.
 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Aplikácie > Tvorba kódov QR > Konfigurovať.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte predvolenú hodnotu kódu QR.
  • Zadajte hodnotu kódu QR.
 4. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top