Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Unngå papirstopp

Legg papiret riktig i

 • Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.
 • Riktig ilegging av papirFeil ilegging av papir
 • Ikke legg noe i eller fjern skuffer mens skriveren skriver ut.
 • Ikke legg i for mye papir. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket.
 • Ikke skyv papir inn i skuffen. Legg i papir slik det vises i illustrasjonen.
 • Kontroller at papirskinnene er plassert riktig, og at de ikke presses hardt mot papiret eller konvoluttene.
 • Skyv skuffen helt inn i skriveren når du har lagt i papir.

Bruk anbefalt papir

 • Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
 • Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
 • Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.
 • Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
 • Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme skuff.
 • Kontroller at papirstørrelse og -type er riktig angitt på datamaskinens eller skriverens kontrollpanel.
 • Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.
Var denne artikkelen nyttig?
Top