Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Papirstopp i deksel A

  Papirstopp under fikseringsenheten

 1. Åpne deksel A, og åpne deretter deksel B til det klikker på plass.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

  Advarsel – mulig skade:  For å unngå skade på grunn av elektrostatisk utladning, må du berøre den eksponerte metallrammen på skriveren før du åpner eller berører innvendige deler av skriveren.

 2. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 3. Lukk deksel B og A.

  Papirstopp i fikseringsenheten

 1. Åpne dekslene A og B.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

  Advarsel – mulig skade:  For å unngå skade på grunn av elektrostatisk utladning, må du berøre den eksponerte metallrammen på skriveren før du åpner eller berører innvendige deler av skriveren.

 2. Åpne dekselet til fikseringsenheten, og fjern det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 3. Lukk deksel B og A.

  Papirstopp i tosidigenheten

 1. Åpne deksel A.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

  Advarsel – mulig skade:  For å unngå skade på grunn av elektrostatisk utladning, må du berøre den eksponerte metallrammen på skriveren før du åpner eller berører innvendige deler av skriveren.

 2. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 3. Lukk deksel A.

Var denne artikkelen nyttig?
Top