Skip to Content Information Center
Lexmark CX622

Lexmark CX622

Forminske eller forstørre kopier

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. Gå til følgende på kontrollpanelet:

    Kopier > Innstillinger > Skaler > angi en skaleringsverdi

    For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på for å bla gjennom innstillingene.

    Merk:  Hvis du endrer størrelsen på originaldokumentet eller utskriften etter at Skaler er angitt, gjenopprettes skaleringsverdien til Auto.

  3. Kopier dokumentet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top