Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Показване на икони на бързи команди на началния екран

    Забележка:  На началния екран можете да изведете ограничен брой икони на бързи команди.

  1. От началния екран докоснете Shortcut Center (Център за бързи команди).

    Забележка:  Иконата и името може да са променени. За повече информация се свържете с Вашия администратор.

  2. Изберете функция на принтера, след което докоснете до бързата команда.

  3. В зависимост от модела на Вашия принтер, докоснете или Display on Home (Извеждане на начален екран), или Show on home screen (Показване на начален екран).

  4. Изберете икона за Вашата бърза команда.

    Принтерът се връща в началния екран.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top