Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Konfigurisanje funkcije Wi‑Fi Direct

Wi-Fi Direct® je „peer-to-peer“ tehnologija zasnovana na Wi-Fi vezi koja bežičnim uređajima omogućava da se povezuju direktno na štampač sa podrškom za Wi-Fi Direct bez korišćenja pristupne tačke (bežični ruter).

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct.

 2. Konfigurišite postavke.

  • Omogući Wi‑Fi Direct – Omogućava štampaču da kreira sopstvenu Wi‑Fi Direct mrežu.
  • Wi‑Fi Direct naziv – Dodeljuje naziv Wi‑Fi Direct mreži.
  • Wi‑Fi Direct lozinka – Dodeljuje lozinku za uspostavljanje bezbednosti bežične veze pri korišćenju „peer‑to-peer“ veze.
  • Prikaži lozinku na stranici podešavanja – Prikazuje lozinku na stranici podešavanja mreže.
  • Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta – Omogućava štampaču da automatski prihvata zahteve za povezivanje.
  • Napomena:  Automatsko prihvatanje zahteva za pritiskanje dugmeta nije bezbedno.

 3. Napomena:  Da biste znali lozinku za Wi-Fi Direct mrežu, odštampajte stranicu podešavanja mreže. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Network > Stranica za mrežnom konfiguracijom.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top