Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Úprava jasu displeja

    Poznámka:  Toto nastavenie je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.

  1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby.

  2. V ponuke Jas displeja upravte toto nastavenie.

Pomohol vám tento článok?
Top