Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Punjenje fioka

OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

 1. Uklonite fioku.

  Napomena:  Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.

 2. Podesite vođice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

  Napomena:  Koristite indikatore u dnu fioke da biste pozicionirali vođice.

 3. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

 4. Ubacite tabak tako da strana za štampu bude okrenuta nagore, a zatim proverite da li bočne vođice dobro naležu na papir.

  Napomene:

  • Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka prednjoj strani fioke za jednostrano štampanje.
  • Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka zadnjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
  • Nemojte da gurate papir u fioku.
  • Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.
 5. Umetnite fioku.

  Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top