Skip to Content Information Center
Lexmark CX625

Lisäkortin asentaminen

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet emolevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

 3. Avaa emolevyn kansi tasapäisellä ruuvitaltalla.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat osia tai liittimiä.

 4. Poista lisäkortti pakkauksestaan.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Älä kosketa kortin reunassa olevia liitäntäkohtia.

 5. Paina kortti tiukasti paikalleen.

  Huomautus:  Kortin liittimen on kosketettava koko pituudeltaan emolevyä.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Kortin väärä asennus saattaa vaurioittaa korttia ja emolevyä.

 6. Kiinnitä tulostimen kansi.

 7. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

 8. Kytke tulostimeen virta.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top