Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Úprava registrácie skenera

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. V ponuke Rýchly test tlače vyberte položku Spustenie.

 3. Položte stránku rýchleho testu tlače na skenovacie sklo a vyberte položku Registrácia plochého skenera.

 4. V ponuke Rýchly test kopírovania vyberte položku Spustenie.

 5. Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.

  Poznámka:  Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Ľavý okraj a Horný okraj.

 6. Kroky step 4step 5 opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Pomohol vám tento článok?
Top