Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Úprava registrácie automatického podávača dokumentov

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. V ponuke Rýchly test tlače vyberte položku Spustenie.

 3. Umiestnite stánku rýchleho testu tlače do zásobníka automatického podávača dokumentov.

 4. Vyberte položku Registrácia predného automatického podávača dokumentov alebo položku Registrácia zadného automatického podávača dokumentov.

  Poznámky:

  • Ak chcete zarovnať registráciu predného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nahor, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
  • Ak chcete zarovnať registráciu zadného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nadol, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
 5. V ponuke Rýchly test kopírovania vyberte položku Spustenie.

 6. Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.

  Poznámka:  Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Horizontálna úprava a Horný okraj.

 7. Kroky step 5step 6 opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Pomohol vám tento článok?
Top