Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Zaseknutie papiera v dvierkach A

    Zaseknutie papiera pod fixačnou jednotkou

  1. Otvorte dvierka A a potom dvierka B, až kým s cvaknutím nedosadnú na miesto.

    POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

  2. Vyberte zaseknutý papier.

    Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

  3. Zatvorte dvierka B a A.

    Zaseknutie papiera vo fixačnej jednotke

  1. Otvorte dvierka A a B.

    POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

  2. Otvorte prístupové dvierka fixačnej jednotky a vyberte zaseknutý papier.

    Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

  3. Zatvorte dvierka B a A.

    Zaseknutý papier v jednotke obojstrannej tlače

  1. Otvorte dvierka A.

    POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

  2. Vyberte zaseknutý papier.

    Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

  3. Zatvorte dvierka A.

Pomohol vám tento článok?
Top