Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

 1. Otvorte dvierka B, až kým s cvaknutím nedosadnú na miesto, a potom odstráňte zaseknutý papier.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

 2. Otvorte dvierka A.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

 3. Otvorte prístupové dvierka fixačnej jednotky a vyberte zaseknutý papier.

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

 4. Zatvorte dvierka A a B.

Pomohol vám tento článok?
Top