Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Konfigurisanje postavki režima uštede energije

  Režim mirovanja

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Režim mirovanja

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

 2. Unesite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

  Režim hibernacije

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Istek vremena hibernacije

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

 2. Izaberite količinu vremena pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.

 3. Napomene:

  • Pre slanja zadataka štampanja, obavezno probudite štampač iz režima hibernacije.
  • Da biste aktivirali štampač iz režima hibernacije, pritisnite dugme za napajanje.
  • Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top