Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Konfigurácia funkcie siete Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® je technológia typu peer-to-peer založená na technológii Wi-Fi, ktorá umožňuje bezdrôtovým zariadeniam pripojiť sa priamo k tlačiarni s podporou funkcie siete Wi-Fi Direct bez použitia prístupového bodu (bezdrôtového smerovača).

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Sieť/porty > Wi-Fi Direct.

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  • Povoliť funkciu siete Wi‑Fi Direct– umožňuje tlačiarni vysielať vlastnú sieť Wi‑Fi Direct.
  • Názov siete Wi‑Fi Direct– priradí názov sieti Wi Fi Direct.
  • Heslo siete Wi‑Fi Direct– priradí heslo na dojednanie zabezpečenia bezdrôtovej siete pri použití pripojenia typu peer-to-peer.
  • Zobraziť heslo na strane nastavenia siete– zobrazí heslo na strane nastavenia siete.
  • Automaticky prijať požiadavky stlačenia tlačidla– umožňuje tlačiarni automaticky prijímať požiadavky na pripojenie.
  • Poznámka:  Automatické prijímanie požiadaviek stlačenia tlačidla nie je zabezpečené.

 3. Poznámka:  Ak chcete poznať heslo siete Wi-Fi Direct, vytlačte stranu nastavenia siete. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Správy > Sieť > Strana nastavenia siete.

Pomohol vám tento článok?
Top