Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Skanne til en datamaskin

Før du starter, kontrollerer du at:

 • Fastvaren til skriveren er oppdatert. Se Oppdatere fastvare hvis du vil ha mer informasjon.
 • Kontroller at datamaskinen og skriveren er koblet til samme nettverk.

  For Windows-brukere

  Bruke Lexmark ScanBack-verktøy

 1. Kjør Lexmark ScanBack-verktøy fra datamaskinen, og klikk deretter på Neste.

  Merk:  Hvis du vil laste ned verktøyet, kan du gå til www.lexmark.com/downloads.

 2. Klikk på Oppsett og legg deretter til IP-adressen til skriveren.

  Merk:  Vis IP-adressen til skriveren på startbildet til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

 3. Klikk på Lukk > Neste.

 4. Velg størrelsen på originaldokumentet, og klikk deretter på Neste.

 5. Velg filformat og skanneoppløsning, og klikk deretter på Neste.

 6. Skriv inn et unikt skanneprofilnavn, og klikk deretter på Neste.

 7. Bla til der du vil lagre det skannede dokumentet, angi et filnavn, og klikk deretter på Neste.

  Merk:  Hvis du vil bruke skanneprofilen på nytt, aktiverer du Opprett snarvei, og deretter oppretter du et unikt snarveinavn.

 8. Klikk på Fullfør.

 9. Legg et originaldokumentet i den automatiske dokumentmateren eller på skannerens glassplate.

 10. På skriverens kontrollpanel trykker du på Skanneprofiler, og deretter velger du en skanneprofil.

  Merk:  Kontroller at Skanneprofiler er aktivert. På kontrollpanelet trykker du på Innstillinger > Enhet > Synlige ikoner på startbildet > Skanneprofiler > Skjerm. For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på for å bla gjennom innstillingene.

  Ved hjelp av Windows Faksing og skanning

  Merk:  Kontroller at skriveren er lagt til på datamaskinen. Se Legge skrivere til en datamaskin hvis du vil ha mer informasjon.

 1. Legg et originaldokumentet i den automatiske dokumentmateren eller på skannerens glassplate.

 2. Åpne Windows Faksing og skanning på datamaskinen.

 3. Velg en skanner på Kilde-menyen.

 4. Endre skanneinnstillingene om nødvendig.

 5. Skann dokumentet.

  For Macintosh-brukere:

  Merk:  Kontroller at skriveren er lagt til på datamaskinen. Se Legge skrivere til en datamaskin hvis du vil ha mer informasjon.

 1. Legg et originaldokumentet i den automatiske dokumentmateren eller på skannerens glassplate.

 2. Gjør ett av følgende fra datamaskinen:

  • Åpne Ta bilde.
  • Åpne Skrivere og skannere, og velg deretter en skriver. Klikk på Skann > Åpne skanner.
 3. Gjør ett eller flere av følgende fra Skanner-vinduet:

  • Velg hvor du vil lagre det skannede dokumentet.
  • Velg størrelsen på originaldokumentet.
  • Hvis du vil skanne fra den automatiske dokumentmateren, må du velge Dokumentmater fra Skannemenyen eller aktivere Bruk dokumentmater.
  • Konfigurer skanneinnstillingene om nødvendig.
 4. Klikk på Skann.

Var denne artikkelen nyttig?
Top