Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Používanie ovládacieho panela

Tlačiarne Lexmark C3224, Lexmark C3326, Lexmark CS331

Časť ovládacieho panelaFunkcia

1

Displej

  • Zobrazenie hlásení tlačiarne a stavu spotrebného materiálu.
  • Nastavenie a ovládanie tlačiarne.

2

Tlačidlo so šípkou doprava

  • Navigácia v ponukách alebo presúvanie sa medzi obrazovkami a možnosťami ponuky.
  • Zvýšenie číselnej hodnoty nastavenia.

3

Tlačidlo Stop alebo Zrušiť

Zastavenie aktuálnej úlohy.

4

Svetlo indikátora

Kontrola stavu tlačiarne.

5

Tlačidlo výberu

  • Výber niektorej z možností ponuky.
  • Uloženie zmien nastavenia.

6

Tlačidlo Späť

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

7

Tlačidlo so šípkou doľava

  • Navigácia v ponukách alebo presúvanie sa medzi obrazovkami a možnosťami ponuky.
  • Zníženie číselnej hodnoty nastavenia.

8

Tlačidlo napájania

Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.

Poznámka:  Tlačiareň vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania na päť sekúnd.

Tlačiarne Lexmark C2326, Lexmark C3426, Lexmark CS431, Lexmark CS439

Časť ovládacieho panelaFunkcia

1

Tlačidlo napájania

Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.

Poznámka:  Tlačiareň vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania na päť sekúnd.

2

Tlačidlo domovskej obrazovky

Prechod na domovskú obrazovku.

3

Tlačidlo Späť

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

4

Tlačidlo spustenia

Spustite úlohu.

5

Svetlo indikátora

Kontrola stavu tlačiarne.

6

Displej

  • Zobrazenie hlásení tlačiarne a stavu spotrebného materiálu.
  • Nastavenie a ovládanie tlačiarne.
Pomohol vám tento článok?
Top