Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Så här används indikatorlampan

IndikatorlampaSkrivarstatus

Av

Skrivaren är avstängd.

Blå

Skrivaren är på eller redo.

Blinkar blått

Skrivaren bearbetar data.

Blinkar rött

Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Mörkgul

Skrivaren är i vänteläge.

Var denna artikel användbar?
Top