Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Flytta skrivaren till en annan plats

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Om skrivaren väger mer än 20  kg (44  lbs) behövs det minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt använd endast den nätsladd som levererades med produkten eller en reservnätsladd som godkänts av tillverkaren.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  När skrivaren ska flyttas följer du dessa riktlinjer för att undvika personskada eller att skrivaren skadas:

 • Se till att alla luckor och magasin är stängda.
 • Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.
 • Koppla bort alla sladdar och kablar från skrivaren.
 • Om skrivaren har separata golvstående tillvalsmagasin eller utmatningstillval anslutna måste dessa kopplas från innan skrivaren flyttas.
 • Om skrivaren har en hjulbas kan den rullas till den nya platsen. Var försiktig när du går över hinder och springor i golvet.
 • Om skrivaren inte har någon hjulbas, men har tillvalsmagasin eller utmatningstillval, tar du bort utmatningstillvalen och lyfter sedan av skrivaren från tillvalsmagasinen. Försök inte lyfta skrivaren och tillval samtidigt.
 • Använd handtagen när du lyfter skrivaren.
 • Om ni transporterar skrivaren på en vagn måste den vara så stor att hela skrivarens bottenplatta får plats på den.
 • Om ni transporterar maskintillval på vagn måste den vara så stor att respektive tillval får plats på den.
 • Skrivaren måste alltid vara upprätt.
 • Undvik kraftigt vibrerande rörelser.
 • Se till att du inte har fingrarna under skrivaren när du ställer ner den.
 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt skrivaren.

Obs!  Skador på skrivaren som uppkommit i samband med felaktig flyttning täcks inte av skrivarens garanti.

Var denna artikel användbar?
Top