Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Skrivaren svarar inte

ÅtgärdJaNej

Steg % s

Kontrollera att nätsladden är ansluten till vägguttaget.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

Svarar skrivaren?

Problemet är löst.

Gå till steg 2.

Steg % s

Kontrollera om vägguttaget är frånslaget med en ström- eller säkerhetsbrytare.

Är vägguttaget frånslaget med en strömbrytare eller säkerhetsbrytare?

Slå på strömbrytaren eller återställ säkerhetsbrytaren.

Gå till steg 3.

Steg % s

Kontrollera att skrivaren är på.

Är skrivaren på?

Gå till steg 4.

Slå på skrivaren.

Steg % s

Kontrollera om skrivaren är i vänteläge eller standbyläge.

Är skrivaren i vänteläge eller standbyläge?

Tryck på strömbrytaren för att aktivera skrivaren.

Gå till steg 5.

Steg % s

Kontrollera om kablarna mellan skrivaren och datorn har anslutits till rätt portar.

Är kablarna anslutna till rätt portar?

Gå till steg 6.

Anslut kablarna till rätt portar.

Steg % s

Stäng av skrivaren, installera maskinvarutillvalen och sätt på skrivaren igen.

Mer information finns i dokumentationen som levererades med tillvalsutrustningen.

Svarar skrivaren?

Problemet är löst.

Gå till steg 7.

Steg % s

Installera rätt skrivardrivrutin.

Svarar skrivaren?

Problemet är löst.

Gå till steg 8.

Steg % s

Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.

Svarar skrivaren?

Problemet är löst.

Kontakta kundsupport.

Var denna artikel användbar?
Top