Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Konfigurácia dôverných úloh

  Používanie ovládacieho panela

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače.

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače.

 3. Nakonfigurujte nastavenia.

PoužitieÚčel

Max. počet neplatných kódov PIN

Nastavenie počtu zadaní neplatných kódov PIN.

Poznámka:  Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.

Koniec platnosti dôvernej úlohy

Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače.

Poznámka:  Dôverné pozastavené úlohy budú uložené v tlačiarni, pokiaľ nie sú uvoľnené alebo odstránené manuálne.

Koniec platnosti opakovaných úloh

Nastavte dobu uplynutia platnosti tlačových úloh, ktoré chcete opakovať.

Poznámka:  Opakované pozastavené úlohy budú uložené v pamäti tlačiarne na účely opätovnej tlače.

Koniec platnosti overenia úlohy

Nastavte dobu uplynutia platnosti tlače kópie úlohy na kontrolu jej kvality pred vytlačením zostávajúcich kópií.

Poznámka:  Pri overení úloh sa vytlačí jedna kópia na kontrolu pred vytlačením ostatných kópií.

Koniec platnosti rezervovanej úlohy

Nastavte dobu uplynutia platnosti tlače úloh, ktoré chcete v tlačiarni uložiť na neskoršie vytlačenie.

Poznámka:  Rezervované zadržané úlohy sa po tlači automaticky vymažú.

Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy

Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.

Zachovať duplicitné dokumenty

Nastavenie tlačiarne, aby tlačila všetky dokumenty s rovnakým názvom súboru.

Pomohol vám tento článok?
Top