Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb

  För Windows-användare

 1. Med dokumentet öppet går du till Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj en skrivare och klicka sedan på Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Installation.

 3. Klicka på Skriv ut och lagra.

 4. Välj Använd skriv ut och lagra och tilldela sedan ett användarnamn.

 5. Välj typen av utskriftsjobb (Konfidentiellt, Reservera, Upprepa eller Bekräfta).

  Om du väljer Konfidentiellbehöver du skydda utskriftsjobbet med en PIN-kod.

 6. Klicka på OK eller Skriv ut.

 7. Släpp utskriftsjobbet på skrivarens kontrollpanel.

  • Om utskriftsjobbet är konfidentiellt går du till:
  • Stoppade jobb >  välj ditt användarnamn > Konfidentiellt >  ange PIN-koden >  välj utskriftsjobbet >  konfigurera inställningarna > Skriv ut
  • För andra utskriftsjobb går du till:
  • Stoppade jobb >  välj ditt användarnamn >  välj utskriftsjobbet >  konfigurera inställningarna > Skriv ut
  • Obs!  På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

  För Macintosh-användare

  Använda AirPrint

 1. Med ett dokument öppet väljer du Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj en skrivare. Välj sedan Skriva ut med PIN-kod i listrutan efter menyn Riktning.

 3. Aktivera Skriva ut med PIN-kod och ange sedan en fyrsiffrig PIN-kod.

 4. Klicka på Skriv ut.

 5. Släpp utskriftsjobbet på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:

  Stoppade jobb >  välj ditt datornamn > Konfidentiell >  ange PIN-koden > välj utskriftsjobbet > Skriv ut

  På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

  Använda skrivardrivrutinenen

 1. Med ett dokument öppet väljer du Arkvi > Skriv ut.

 2. Välj en skrivare. Välj sedan Skriv ut och pausa i listrutan efter menyn Riktning.

 3. Välj Konfidentiell utskrift och ange en fyrsiffrig PIN-kod.

 4. Klicka på Skriv ut.

 5. Släpp utskriftsjobbet på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:

  Stoppade jobb >  välj datornamnet > Konfidentiell > välj utskriftsjobbet > ange PIN-koden > Skriv ut

  På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

Var denna artikel användbar?
Top