Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Ethernet

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Nätverkshastighet

Visa hastigheten för den aktiva nätverksadaptern.

  IPv4

 • Aktivera DHCP
  • På*
  • Av

Aktivera Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Obs!  DHCP är ett standardprotokoll som möjliggör att en server på ett dynamiskt sätt kan distribuera IP-adresser och konfigurationsinformation till klienter.

  IPv4

 • Ange statisk IP-adress
  • IP-adress
  • Nätmask
  • Gateway

Konfigurera skrivarens statiska IP-adress.

  IPv6

 • Aktivera IPv6
  • Av
  • På*

Aktivera IPv6 i skrivaren.

  IPv6

 • Aktivera DHCPv6
  • Av*

Aktivera DHCPv6 i skrivaren.

  IPv6

 • Stateless Address Autoconfiguration
  • Av
  • På*

Ange att nätverksadaptern ska accepterar automatiska IPv6-adresskonfigurationsposter som tillhandahålls av en router.

  IPv6

 • DNS-adress

Ange DNS-serveradress.

  IPv6

 • Manuellt tilldelad IPV6-adress

Tilldela IPv6-adressen.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  IPv6

 • Manuellt tilldelad IPV6-router

Tilldelar IPv6-routeradressen.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  IPv6

 • Adressprefix
  • 0–128 (64*)

Ange adressprefix.

  IPv6

 • Alla IPv6-adresser

Visa alla IPv6-adresser.

  IPv6

 • Alla IPv6-routeradresser

Visa alla IPv6-routeradresser.

  Nätverksadress

 • UAA
 • LAA

Visa MAC-adresser (Media Access Control) för skrivaren: LAA (Locally Administered Address) och UAA (Universally Administered Address).

Obs!  Du kan ändra LAA manuellt för skrivaren.

  PCL SmartSwitch

 • Av
 • På*

Ange att skrivaren ska växla automatiskt till PCL-emulering när det krävs för ett utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardspråk.

Obs!  Om PCL SmartSwitch är inaktiverat undersöks inte inkommande data och det standardskrivarspråk som är angett på menyn Inställningar används.

  PS SmartSwitch

 • På*
 • Av*

Ange att skrivaren ska växla automatiskt till PS-emulering när det krävs för ett utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardspråk.

Obs!  Om PS SmartSwitch är inaktiverat undersöks inte inkommande data och det standardskrivarspråk som är angett på menyn Inställningar används.

  Mac Binary PS

 • Auto*
 • Av

Ställa in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.

Anmärkningar:

 • Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat.
 • Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardprotokollet.

  Energibesparande Ethernet

 • Av
 • Auto*

Minska strömförbrukning när skrivaren inte tar emot data från Ethernet-nätverket.

Var denna artikel användbar?
Top