Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

TCP/IP

Obs!  Den här menyn visas endast för nätverksskrivare och för skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Ange värdnamn

Ange det aktuella TCP/IP-värdnamnet.

  Domännamn

Ange domännamnet.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  Tillåt DHCP/BOOTP att uppdatera NTP-servern

 • På*
 • Av

Tillåt att NTP-inställningarna för skrivaren får uppdateras från DHCP- och BOOTP-klienter.

  Namn på nollkonfiguration

Ange ett tjänstenamn för nollkonfigurationsnätverket.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  Aktivera Automatisk IP

 • På*
 • Av

Tilldela en IP-adress automatiskt.

  DNS-adress

Ange serveradress för den aktuella DNS-servern (Domain Name System).

  Adress till säkerhetskopierings-DNS

Ange adresser för DNS-reservservrar.

  Adress till säkerhetskopierings-DNS 2

  Adress till säkerhetskopierings-DNS 3

  Domänsökordning

Ange en lista med domännamn för att söka efter skrivaren och skrivarresurser i andra domäner i nätverket.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  Aktivera DDNS

 • Av*

Uppdatera de dynamiska DNS-inställningarna.

  DDNS TTL

Ange de aktuella DDNS-inställningarna.

  Standard-TTL

  Uppdateringstid för DDNS

  Aktivera mDNS

 • Av
 • På*

Uppdatera DNS-inställningar för fleranvändarkommunikation.

  WINS-adress

Ange adressen till en WINS-server (Windows Internet Name Service).

  Aktivera BOOTP

 • Av*

Tillåt att en IP-adress får tilldelas till skrivaren från BOOTP.

  Serverrestriktionslista

Ange en IP-adress för TCP-anslutningar.

Anmärkningar:

 • Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.
 • Använd kommatecken till att avgränsa IP-adresser.
 • Du kan läggs till upp 50 IP-adresser.

  Alternativ för serverrestriktionslistan

 • Blockera alla portar*
 • Blockera endast utskrift
 • Blockera endast utskrift och HTTP

Ange hur IP-adresserna i listan kan kunna få åtkomst till skrivarfunktioner.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  MTU

Ange en parameter för högsta överföringshastighet för TCP-anslutningar.

  Raw Print Port

 • 1–65535 (9100*)

Ange ett råportnummer för skrivare som är anslutna i ett nätverk.

  Maximal hastighet för utgående trafik

 • Inaktiverad*
 • Aktiverad

Aktivera högsta överföringshastighet för skrivaren.

  Aktivera TLSv1.0

 • Av
 • På*

Aktivera TLSv1.0-protokoll.

  Aktivera TLSv1.1

 • Av
 • På*

Aktivera TLSv1.1-protokoll.

  SSL-chifferlista

Ange de chifferalgoritmer som ska användas för SSL- eller TLS-anslutningarna.

Var denna artikel användbar?
Top