Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

vanliga frågor om färgutskrift

Vad är RGB-färg?

RGB-färg är en metod att beskriva färger utifrån den mängd rött, grönt och blått som används för att återge en viss färg. Rött, grönt och blått ljus kan kombineras i olika mängd för att skapa ett stort intervall av färger som ses i naturen. Datorskärmar, skannrar, och digitalkameror använder den här metoden för att visa färger.

Vad är CMYK-färg?

CMYK-färg är en metod att beskriva färger utifrån mängden cyan, magenta, gult och svart som används för att återge en viss färg. Cyan, magenta, gult och svart bläck eller toner kan skrivas ut i olika mängd för att skapa många av de färger som finns i naturen. Det är så färger skapas i tryckpressar, bläckstråleskrivare och färglaserskrivare.

Hur anges färgen i ett dokument som ska skrivas ut?

Program används för att ange och ändra dokumentfärgen med RGB- eller CMYK-färgkombinationer. Mer information finns i programmets hjälpavsnitt.

Hur vet skrivaren vilken färg som ska skrivas ut?

När ett dokument skrivs ut skickas information om typen och färgen för varje objekt som skickas till skrivaren. Färginformationen skickas genom färgkonverteringstabeller. Färgen översätts till den mängd cyan, magenta, gult och svart toner som används för att skapa önskad färg. Objektinformationen avgör vilka färgkonverteringstabeller som tillämpas. Exempelvis går det att använda en typ av färgkonverteringstabell för text samtidigt som en annan tabell används för fotografier.

Vad är manuell färgkorrigering?

Om manuell färgkorrigering är aktiv använder skrivaren färgkonverteringstabeller som användaren väljer för objektbehandling. Manuella färgkorrigeringsinställningar är specifika för den typ av objekt som ska skrivas ut (text, grafik eller bilder). Den är också specifik för hur objektets färg anges i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer). Information om hur du tillämpar en annan färgkonverteringstabell manuellt finns i Ändra färgerna vid utskrift.

Om programmet inte definierar färger som RGB- eller CMYK-kombinationer är manuell färgkorrigering inte användbar. Den är inte heller effektiv om programmet eller datorns operativsystem styr färgjusteringen. I de flesta situationer genereras rekommenderade färger för de flesta dokument om färgkorrigering ställs in på Auto.

Hur matchar jag en viss färg (till exempel i en logotyp)?

Nio typer av Färgexempel finns tillgängliga på menyn Kvalitet. Dessa kan även nås från sidan Färgexempel för den inbyggda webbservern. Valet av något färgexempel skapar flersidiga utskrifter med hundratals färgrutor. Varje ruta innehåller en CMYK-eller RGB-kombination, beroende på vilken tabell som valts. Färgen för varje ruta är resultatet av motsvarande CMYK- eller RGB-kombination för den valda färgkonverteringstabellen.

Genom att undersöka färgexempel kan du kan identifiera rutan med den färg som ligger närmast den matchade färgen. Rutans färgkombination kan sedan användas för att modifiera objektets färg i programmet. Mer information finns i programmets hjälpavsnitt. Du kan behöva manuell färgkorrigering till att använda den valda färgkonverteringstabellen för ett visst objekt.

Hur du väljer vilka färgexempel du ska använda för ett visst färgmatchningsproblem beror på:

  • Vilken inställning för färgkorrigering som används (Auto, Av eller Manuell)
  • Vilken typ av objekt som ska skrivas ut (text, grafik eller bilder)
  • Hur objektets färg anges i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer)

Om programmet inte definierar färger som RGB- eller CMYK-kombinationer är sidorna med färgexempel är inte användbara. Dessutom justerar en del program de RGB- eller CMYK-kombinationer du har angett i programmet via färghantering. I dessa situationer kanske den utskrivna färgen inte exakt matchar färgexempelsidorna.

Var denna artikel användbar?
Top