Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Återställa användningsräknare för förbrukningsmaterial

  1. På kontrollpanelen går du till:

    Inställningar > Enhet > Underhåll > Konfigurationsmenyn > Användning av förbrukningsmaterial och räknare

    På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

  2. Välj förbrukningsräknaren som du vill återställa.

Varning – risk för skador:  Förbrukningsmaterial och delar utan villkor för returprogram kan återställas och återtillverkas. Däremot omfattar inte tillverkarens garanti skador som orsakats av förbrukningsartiklar eller delar från andra tillverkare. Återställning av räknaren på förbrukningsmaterialet eller delen utan ordentlig återtillverkning kan orsaka skador på skrivaren. Efter att räknaren för förbrukningsmaterialet eller delen har återställts kan ett felmeddelande om närvaron av ett återställt objekt visas.

Var denna artikel användbar?
Top