Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Bild

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Autoanpassa

 • Av*

Välj den bästa tillgängliga pappersstorleken och riktningsinställningen för en bild.

Obs!  När inställningen är På ersätter det här menyalternativet inställningarna för skalning och riktning för bilden.

  Invertera

 • Av*

Invertera monokroma tvåtonsbilder.

Obs!  Inställningen gäller inte för bildformatet GIF och JPEG.

  Skalning

 • Ankare överst vänster
 • Bästa passning*
 • Ankare i mitten
 • Anpassa höjd/bredd
 • Anpassa höjd
 • Anpassa bredd

Justera bilden så att den får plats i utskriftsområdet.

Obs!  När Autoanpassa är inställt på På, ställs Skalning automatiskt in på Bästa passning.

  Riktning

 • Stående*
 • Liggande
 • Omvänt stående
 • Omvänt liggande

Ange riktningen för texten och bilderna på sidan.

Var denna artikel användbar?
Top