Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Kvalitet

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Utskriftsläge

 • Svartvit
 • Färg*

Ställ in utskriftsläge.

  Utskr-upplösning

 • 4 800 CQ*

Ställ in upplösning för utskrifter.

Obs!  4 800 CQ ger hög bildkvalitet vid högsta hastighet.

  Tonersvärta

 • Lätt
 • Normal*
 • Dark (Mörkt)

Ange hur ljusa eller mörka textbilder ska vara.

  Raster

 • Normal*
 • Detaljer

Förbättra utskriften med jämnare linjer och skarpare konturer.

  RGB-ljusstyrka

 • ‑6 till 6 (0*)

Justera ljusstyrka, kontrast och mättnad för färgutskrifter.

Obs!  Den här inställningen påverkar inte filer där CMYK-färgspecifikationer används.

  RGB-kontrast

 • 0 till 5 (0*)

  RGB-mättnad

 • 0 till 5 (0*)
Avancerade bildfunktioner
MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Färgbalans

 • Cyan
  • ‑5 till 5 (0*)
 • Magenta
  • ‑5 till 5 (0*)
 • Gul
  • ‑5 till 5 (0*)
 • Svart
  • ‑5 till 5 (0*)
 • Återställ standardvärden

Justera mängden toner som används för varje färg.

  Färgkorrigering

 • Färgkorrigering
  • Auto*
  • Av
  • Manuell

  Färgkorrigeringsinnehåll

Justera de färginställningar som används för utskrift av dokument.

Anmärkningar:

 • Av – ställ in skrivaren på att ta emot färgkorrigering från programvaran.
 • Automatisk – ställ in skrivaren på att använda olika färgprofiler för varje objekt på den utskrivna sidan.
 • Manuell – anpassa de RGB- eller CMYK-färgkonverteringar som används för enskilda objekt i utskriften.
 • Färgkorrigeringsinnehåll är endast tillgängligt när Färgkorrigering är konfigurerad till Manuell.

  Färgjustering

Kalibrera skrivaren för att justera färgvariationer i utskrifter.

Var denna artikel användbar?
Top