Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Layout

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Sidor

 • enkelsidigt*
 • dubbelsidigt

Ange om skrivaren ska skriva ut på en sida eller på båda sidorna av papperet.

  Vändningsformat

 • Långsida*
 • Kortsida

Avgör vilken papperssida (lång- eller kortsidan) som binds vid dubbelsidig utskrift.

Obs!  Skrivaren förskjuter automatiskt text och bilder på utskriftssidor för att binda jobbet på rätt sätt, beroende på vilket alternativ som väljs.

  Tomma sidor

 • Skriv ut
 • Skriv inte ut*

Skriv ut tomma sidor som ingår i ett utskriftsjobb.

  Sortera

 • Av [1,1,1,2,2,2]*
 • På [1,2,1,2,1,2]

Se till att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i rätt ordning vid utskrift av flera kopior av jobbet.

  Skiljeblad

 • Inga*
 • Mellan kopior
 • Mellan jobb
 • Mellan sidor

Infoga tomma skiljeblad vid utskrift.

  Skiljebladskälla

 • Magasin [x] (1*)

Ange papperskällan för skiljebladet.

  Sidor per sida

 • Av*
 • Två sidor per sida
 • Tre sidor per sida
 • Fyra sidor per sida
 • Sex sidor per sida
 • Nio sidor per sida
 • Tolv sidor per sida
 • Sexton sidor per sida

Skriv ut flera sidbilder på samma sida av ett pappersark.

  Ordning för Sidor per sida

 • Horisontellt*
 • Omvänt horisontellt
 • Vertikal
 • Omvänt vertikalt

Ange placeringen av flera bilder på en sida när du använder Sidor per sida.

Obs!  Placeringen beror på antal sidbilder och deras sidriktning.

  Riktning för Sidor per sida

 • Auto*
 • Liggande
 • Stående

Ange riktningen för ett dokument med flera sidor när du använder Sidor per sida.

  Ram för Sidor per sida

 • Inga*
 • Fast

Skriv ut en ram runt varje sidbild när du använder Sidor per sida.

  Kopior

 • 1–9999 (1*)

Ange antal kopior för varje utskriftsjobb.

  Utskriftsområde

 • Normal*
 • Anpassa sida
 • Helsida

Ställ in det utskrivbara området för ett pappersark.

Var denna artikel användbar?
Top